SRP Zuid

Welkom op de website van Silex Protect bv

brandEen brandmeldinstallatie is bedoeld om een begin van een brand in een zodanig vroeg stadium te signaleren dat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden genomen om mens, dier, gebouw en inventaris veilig te stellen. Zo kunnen ongevallen en schade als gevolg van een brand respectievelijk beperkt blijven.

Veel hangt af van de tijd die er is om in geval van brand actie te ondernemen. Daarom moet de brandmeldinstallatie betrouwbaar zijn. Hierop zijn de kwaliteit van de componenten van de installatie van invloed, alsmede de uitvoering en het installatiewerk. Verder moet de brandmeldinstallatie tijdig de juiste informatie (doormeldingen) versturen aan de juiste personen en instanties en eventueel storingen verrichten naar andere brandbeveiligingsinstallaties. Levering van een brandmeldinstallatie is werk voor specialisten met juiste vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Silex Protect bv is zo’n specialist.

Verder op onze website vindt u meer informatie over Silex Protect bv als specialist en over al zijn specialismen. Neem gerust een kijkje om meer over ons te weten te komen.

Heeft u nog vragen? Schroom dan niet om ons contactformulier te gebruiken om uw vraag te stellen!